OEISSPEIS

Oeisspeis är ett litet förlag som började med fokusering på Gotlandica/gotlandslitteratur. Efter grundarens pensionering har det också utvidgats något, till att ge äldre människor möjlighet att publicera sig till en rimlig kostnad (vilket kan vara svårt för dem som bara uppbär pension).

 

Den första bokutgivningen var 1998 och senast nu under 2022 har förlaget givit ut fyra publikationer. Tryck på varje bokomslag för att se böckerna och textlänk för att se möjligheterna.

 

Här kan du läsa om  tjänster som Oeisspeis kan hjälpa dig med.

 

I fallande ordning är dessa skrifter utgivna eller distribuerade av Oeisspeis förlag:

Landet Gotlands medeltid

Texter kring Gotlands medeltid

Inskrifter från Pompeji om kärlek och erotik

Mitt Wästerbotten

Människornas Visby

Dick Wase i Haimdagar

Invånarna i medeltidens Visby

De söta kvinnorna i Paris

Visby medeltida ringmur

Gotlands gravstenar - rättelser och tillägg

Visbyfranciskanernas begravningslista

De medeltida visbykyrkorna

Reflex

Linda Linda

Prinsessm.ordet

Tursagrind

Visbys medeltidshistoria

Kult och organisa-tion i den förkristna nordiska religionen

I skuggan av

triumfen

Den kidnappade sanningen

Kungens antagonist

Spaden och pennan

Samlag eller Salighet

Odens budbärare

Inventarium över personliga medeltidssigill från Gotland

De gotländska köpmännen i England

Gotländsk handel på Holland och Flandern

Den gotländska handeln och Die Gotländische Genossenschaft

Utfärden

Farmän, bönder och gotländskt borgerskap

Styrelse och administration i medeltidens Visby

Elinghems socken och kyrka

Individuella förbindelser mellan Stockholm och Visby 1

Individuella förbindelser mellan Stockholm och Visby 2

Die romanischen Portale der gotländische Landkirchen

Fantomen bodde i Tunnelbaneskogen